De nieuwe presentatie ontsluit een aantal stellingnames, verdeeld over vier kerncentra en een initiatieruimte waarin de doelstelling van de scenografie, de ontstaansgeschiedenis en de bezieling van zijn stichter, priester Jan Ghekiere (1914-1992) geschetst worden. Maar tevens wordt dieper ingegaan op de rol en de plaats van moderne en actuele religieuze kunst in de brede context van de eigentijdse kunstevolutie, wordt de vraag gesteld of kunst louter een esthetische kwestie is of gelijktijdig een al dan niet verhullende drager van religiositeit en/of van spiritualiteit kan zijn?

Op zoek naar zingeving in het leven is een “zien dat raakt” een goede richtingwijzer. Voeg hierbij de treffende uitspraak van één van de coryfeeën van de moderne kunst, Max Beckmann, genoteerd in zijn rede “über meine Malerie” (1938) – “Wil je het onzichtbare vatten, dring dan binnen, zo diep als je kunt, in het zichtbare” – en we zijn al een heel eind op weg om afstand te nemen van het louter schone of louter materiële van een kunstwerk om de kunstenaar, als kind van zijn tijd, te begrijpen in de vertolking van zijn geloof, zijn liefde, herinnering en inzicht, de zin van het bestaan, de onzin van het kwaad, de tragiek en het sublieme van het leven.

 

 • In het begin
  • Met werken van o.a. Marc Renard, Raoul Ubac, Emile Gilioli, Thomas Glebb, Toon Frenken en Joan Mirό
  • De beleving van leven als allesomvattend Zijn staat hierbij centraal 
 • Onderweg
  • Met werken van o.a. James Ensor, Antoni Tapiès, Felix De Boeck, Eugène Dodeigne, Jacob Smits, Marcel Notebaert, Constant Permeke en Peter Koenig.
  • Dit item gaat dieper in op de verscheurdheid tussen goed en kwaad waarmee de mens in het dagelijkse leven wordt geconfronteerd
 • Bevrijdende visie
  • Met werken van o.a. Georges Rouault, Ute Resch, Luc Hoenraet, Pierre Deuse, Karel Dierickx,  Gustave Van de Woestijne, Oscar Colbrandt, Klaus-Dieter Urban, Sébastien Bayet, Bernard Sercu en Erzsébet Baerveldt.
  • Het lijden als raadsel, als metafoor, als suggestieve kracht, als tweespalt, … aangereikt door parabeltaal, maar gevoed door innerlijke strijd en inkeer van de kunstenaar die zijn plaats zoekt binnen de samenleving. Het is een zaak van de hele wereld:  macht en onmacht, onbegrip, onrecht, zelfopoffering, pijn en angst, menselijke relaties,  kortom emoties die ieder bewegen.
 • Nieuw leven
  • Met werken van o.a. Alfred Manessier, Geneviève Asse, Maur Van Doorslaer en Fabrice Samyn.
  • Hoop en nieuw leven vormen de apotheose die een innerlijk zoeken naar zichzelf versus het exploreren van de buitenwereld als meditatieve oefening stelt.